Informuojame, kad netinkamai vykdant įsipareigojimus, numatytus su UAB GF bankas pasirašytose vartojimo kredito sutartyse, informaciją apie kliento tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą - skolas ir jų apmokėjimą pateikiame UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163, Goštauto g. 40A, Vilnius) ir UAB „Scorify“ (įmonės kodas 302423183, Olimpiečių g. 1A-24, Vilnius), tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (skolų registrus).


Šios bendrovės teikia šią informaciją teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti asmens kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Tai teisėtą mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo interesą turintys juridiniai asmenys, savo veikloje vertinantys asmens mokumą ir valdantys įsiskolinimą, tame tarpe įmonės, teikiančios vienokios ar kitokios rūšies paskolas, taip pat paslaugas su atidėtu mokėjimu (didžiausia jų grupė - bankai ir kitos finansinės institucijos). 


Informacija apie netinkamą įsipareigojimų vykdymą ateityje gali daryti įtaką Jūsų galimybei sudaryti sandorius. Jums padengus turėtą įsiskolinimą, minėtoms bendrovėms perduodami duomenys apie įsiskolinimo padengimą, tačiau kredito istorijoje informacija apie pradelstus mokėjimus išlieka.


Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija ir kitais tvarkomais asmens duomenimis kreipdamiesi tiesiogiai į UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“.


Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba juos ištrinti, taip pat apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. 


Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite mūsų Privatumo politikoje, www.creditinfo.lt ir www.scorify.ai svetainėse. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenis tvarkančias bendroves ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button