Privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2024-01-26

UAB GF bankas, rūpindamasis jūsų asmens duomenų apsauga ir vertindamas jūsų privatumą, siekia jus skaidriai informuoti apie asmens duomenų tvarkymą. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais.

 1. Kaip skaityti mūsų privatumo politiką?

Žemiau esančiose privatumo politikos skiltyse rasite svarbiausią informaciją, apie tai, kaip ir kodėl mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis, kai komunikuojate su mumis telefonu ar kitais kanalais, lankotės mūsų skyriuose, naudojatės mūsų paslaugomis ar panašiais atvejais. Prašome pasirinkti Jums aktualią privatumo politikos dalį:

    Finansinių paslaugų teikimo privatumo politika >

    Prašymų skundų ir paklausimų nagrinėjimo privatumo politika >

    Privatumo politika kandidatams >

    Tiesioginės rinkodaros privatumo politika >

    Vaizdo stebėjimo privatumo politika >

    Telefoninių pokalbių privatumo politika >

    Savitarnos portalo manogf.lt privatumo politika >


2. Kokias teises duomenų apsaugos srityje turite?

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga:

 • teisę gauti patvirtinimą, kad mes renkame, naudojame ar saugome Jūsų asmens duomenis, o taip pat, susipažinti su šiais asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar neteisingus, su Jumis susijusius asmens duomens duomenis ar papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų naudojimą (sustabdyti Jūsų asmens duomenų naudojimą be Jūsų sutikimo, išskyrus saugojimą);
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų rinkimu, naudojimu bei saugojimu;
 • teisę reikalauti persiųsti Jūsų asmens duomenis kitam, Jūsų nurodytam, subjektui;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir/ar saugojimo;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos galite rasti adresu vdai.lrv.lt).

Prašome atkreipti dėmesį, kad šių Jūsų teisių įgyvendinimui gali būti taikomos tam tikros sąlygos ar apribojimai. Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis arba norite įgyvendinti savo teises asmens duomenų apsaugos srityje, savo prašymus, klausimus ar skundus galite pateikti:

 • tiesiogiai Banko duomenų apsaugos pareigūnui, el. paštu [email protected];
 • paštu, adresu Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius, Lietuva;
 • prašymą, klausimą ar skundą pateikti raštu, mūsų Banko skyriuose, kurių sąrašą galite rasti paspaudę ant šios nuorodos.

 

3. Privatumo politikos atnaujinimai

Informuojame, kad mes reguliariai peržiūrime šią privatumo politiką ir atskiras jos dalis, atsižvelgdami į mūsų veiklos bei teisės aktų reikalavimų pokyčius. Mūsų svetainėje visuomet yra skelbiama aktuali privatumo politikos redakcija, atskirose jos dalyse matoma kiekvienos dalies paskutinio atnaujinimo data. Padarę esminių šios privatumo politikos pakeitimų, informuosime Jus mūsų interneto svetainėje, klientų savitarnos portale ir/arba el. paštu. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje www.gfbankas.lt ir susipažinti su naujausia šios privatumo politikos redakcija.

 

4. Atlikti privatumo politikos pakeitimai

2024-01-26 – visose privatumo politikose atlikti šie pakeitimai: 1) prie pagrindinių asmens duomenų tvarkymo tikslų pridėta informacija apie su jais glaudžiai susijusius tikslus, kuriais Bankas tvarko asmens duomenis; 2) atnaujintas duomenų gavėjų kategorijų sąrašas; 3) atnaujintas teisių asmens duomenų apsaugos srityje sąrašas, nurodant ne visas teises asmens duomenų apsaugos srityje, o tik tas, kuriomis kiekvienu konkrečiu atveju asmuo gali pasinaudoti (pvz.: nenurodoma, kad asmuo turi teisę atšaukti sutikimą, jei konkrečioje privatumo politikoje nurodyta, kad asmens duomenys netvarkomi sutikimo pagrindu); 4) atnaujinta informacija kaip asmenys gali pateikti prašymus dėl teisių asmens duomenų apsaugos srityje įgyvendinimo, klausimus ar kitus pastebėjimus, susijusius su asmens duomenų apsauga; 5) atlikti kiti smulkūs redakcinio pobūdžio pakeitimai.

 

goals

> 22 600

2023 m. įgyvendintų klientų

TIKSLŲ

experts

150

ekspertų

KOMANDA

customers

~80%

atsakiusių į apklausą klientų

REKOMENDUOTŲ

Gear2

18

metų

RINKOJE

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button