Finansinių paslaugų teikimo privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2022–07–21

UAB GF bankas, rūpindamasis jūsų asmens duomenų apsauga ir vertindamas jūsų privatumą, siekia jus skaidriai informuoti apie asmens duomenų tvarkymą. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais. Žemiau pateikiame svarbiausią informaciją apie tai, kaip teikdami finansines paslaugas mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

 1. Kas yra atsakingas už mano asmens duomenų apsaugą?

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą yra atsakingas UAB GF bankas, juridinio asmens kodas 300515252, buveinės adresas Ukmergės g. 322-1, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas [email protected], telefono numeris 1851 (skambinant iš užsienio +370 5 203 1588).

2. Kodėl renkate, naudojate ir saugote mano asmens duomenis? Koks šių asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas bei saugojimo terminas? Kam galite perduoti mano asmens duomenis? 

Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo tikslas

Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas

Kam galite perduoti mano asmens duomenis?

Asmens duomenų saugojimo terminas

Teisinių prievolių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, vykdymui (tapatybės nustatymui, tyrimų atlikimui, t. y. nustatyti ar esate politiškai pažeidžiamas, Jūsų pajamų šaltinius, vykdomą veiklą, atlikti patikrinimą dėl sankcijų, vykdyti piniginių operacijų stebėseną). Šiuo tikslu galime su jumis susisiekti ir paprašyti pateikti mums papildomą informaciją.

Turime užtikrinti teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

·  Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·  dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjams;

·  el. pašto paslaugų teikėjams;

·  išorės audito paslaugų teikėjams;

·  kurjeriams;

·  vartojimo kredito tarpininkams, jei sandorį sudarote per juos.

Jei sandoris nesudaromas, Jūsų asmens duomenis saugomi 30 mėnesių, o jei sudaromas – 8 metus po sandorio pabaigos.

Kreditingumo vertinimui

Turime užtikrinti teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

·  Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·  el. pašto paslaugų teikėjams;

·  dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjams;

·  išorės audito paslaugų teikėjams.

Jei sandoris nesudaromas, Jūsų asmens duomenis saugomi 3 metus, o jei sudaromas – 3 metus po sandorio pabaigos.

„Pažink savo klientą“ principo vykdymui

Turime užtikrinti teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

·   Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·   el. pašto paslaugų teikėjams;

·   išorės audito paslaugų teikėjams;

·   privačių klientų pažinimo duomenų bazių ir registrų tiekėjams;

·   dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai.

Jei sandoris nesudaromas, Jūsų asmens duomenis saugomi 30 mėnesių, o jei sudaromas – 8 metus po sandorio pabaigos.

Informacijos apie sudarytus finansavimo sandorius su klientais teikimui Lietuvos Bankui

Turime užtikrinti teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

·   Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·   el. pašto paslaugų teikėjams;

·   IT paslaugų teikėjams;

·   Lietuvos bankui;

·   Duomenų teikimo tarpininkams.

10 metų po sutarties pabaigos

Informacijos apie indėlius teikimui VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ – mūsų bankroto atveju, šiai valstybės įmonei turėtumėme pateikti informaciją apie fizinių asmenų laikomus indėlius, kurie apdrausti indėlių draudimu.

Turime užtikrinti teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

·   Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·   el. pašto paslaugų teikėjams;

·   VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Iki indėlio sutarties pabaigos.

Finansinių paslaugų sutarties sudarymui ir vykdymui

Jūsų asmens duomenys reikalingi sutarties sudarymui ir vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

·   Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·   el. pašto paslaugų teikėjams;

·   kurjeriams, kai pristatome Jums popierinius dokumentus;

·   vartojimo kredito tarpininkams, jei sandorį sudarote per juos;

·   bankams, kai dėl finansinės paslaugos pobūdžio pervedami Jums pinigus;

·   išorės audito paslaugų teikėjams.

10 metų po sutarties pabaigos

Skolų administravimui

Mes turime teisėtą interesą administruoti susidariusias klientų skolas, įskaitant jų pardavimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.) ir teisminį išieškojimą (BDAR 6 str. 1 d. f p., 9 str. 2 d. f p.)

·   Skolų išieškojimo ir supirkimo bendrovėms;

·   teismams;

·   antstoliams;

·   valstybės ir privačių juridinių asmenų valdomiems registrams (įskaitant skolininkų informacines sistemas);

·   duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·   el. pašto paslaugų teikėjams;

·   dokumentų archyvavimo ir skaitmenizavimo paslaugų teikėjams;

·   nemokumo administratoriais, nemokumo atveju;

·   išorės audito paslaugų teikėjams.

10 metų po sandorio, iš kurio kilo skola pabaigos, o jei skola buvo išieškota teisme, bylos informacija saugoma 1 metus po galutinio teismo sprendimo

Paslaugų kūrimui ir plėtojimui

 

Mes turime teisėtą interesą, analizuodami sutarčių sudarymo bei vykdymo duomenis, kurti naujas bei plėtoti esamas paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

·  Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·  el. pašto paslaugų teikėjams;

·  IT paslaugų teikėjams.

Šiam tikslui yra analizuojami paskutinių trijų metų duomenys, kurie toliau saugomi aukščiau nurodytus laikotarpius

3. Ar galite rinkti informacija apie mane iš kitų šaltinių?

Taip, mes galime gauti informacija apie Jus iš kitų šaltinių, kaip tai nurodyta žemiau pateikiamoje lentelėje:

Duomenų šaltinis

Gaunami duomenys

Registrų centras

Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), informacija apie gyvenamąją vietą, nuotrauka, informacija apie šeimyninę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičius, informacija apie Jūsų išduotus įgaliojimus (jei asmuo pateikia įgaliojimą atlikti veiksmus už Jus), informaciją apie paveldėjimus ir turimą nekilnojamąjį turtą (skolų išieškojimo, nemokumo atvejais), informaciją apie veiksnumą, piniginių lėšų apribojimus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (tik kai nustatoma, kad turite politiškai pažeidžiamo asmens požymių)

Viešai prieinama privačių interesų deklaracijų informacija (darbdavio informacija, pareigos ir jų pobūdis, ryšio pradžios data, informacija apie sutuoktinio darbovietę, pareigas ir jų pobūdį, ryšio pradžios datą)

VĮ „Regitra“

Asmens tapatybės duomenys, vairuotojo pažymėjimo duomenys

SODRA

Informacija apie darbovietę(-es) ir gaunamą darbo užmokestį

Lietuvos bankas

Informacija apie Jūsų turimus finansinius įsipareigojimas finansų įmonėms (paskolas, lizingus, vartojimo kreditus ir pan.), informaciją ar nesate atsisakę (arba teismas nėra apribojęs) galimybės pasiimti vartojimo kreditą (tik vartojimo kreditų atveju)

UAB „Creditinfo Lietuva“

Informacija apie finansinius įsipareigojimus bei įsiskolinimus

UAB „Scorify“

Informacija apie finansinius įsipareigojimus bei įsiskolinimus

UAB „Ondato“

Informacija apie tai ar esate politiškai pažeidžiamas asmuo, ar Jums taikomos tarptautinės sankcijos, informaciją apie neigiamą informaciją žiniasklaidoje.

4. Ar mano atžvilgiu priimate automatinius sprendimus? Ar atliekate profiliavimo veiksmus?

Taip, profiliavimo veiksmus ir automatinį sprendimų priėmimą atliekame vykdydami Jūsų kreditingumo vertinimą. Kreditingumo vertinimo metu Jūsų pateiktą informaciją apie finansinę padėtį, o taip pat, iš kitų šaltinių gautą informaciją apie Jūsų finansinę padėtį (pvz.: atlyginimo dydį, kitus turimus finansinius įsipareigojimus finansų įmonėms, turimus įsiskolinimus įvertiname ir pan.) analizuojame ir prognozuojame Jūsų galimybes sėkmingai įvykdyti sutartį. Toks vertinimas atliekamas automatiškai, be žmogaus įsikišimo. Vertinimo rezultate yra gaunamas atsakymas, leidžiantis mūsų darbuotojams su Jumis sudaryti finansinių paslaugų sutartį arba draudžiantis tai daryti.

5. Kokią informaciją privalote mums pateikti?

Mes, sudarydami finansinių paslaugų sutartis su savo klientais, privalome vykdyti daug teisės aktuose numatytų reikalavimų susijusių su klientų tapatybės nustatymu, klientų pažinimu (įskaitant finansinių galimybių nustatymą) ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, o taip pat, Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys yra reikalingi sutarčiai sudaryti bei tinkamai ją įvykdyti. Atsižvelgiant į tai, Jūs turite mums pateikti:

 • Jūsų tapatybę pagrindžiantį dokumentą (pasą, tapatybės kortelę ar pan.), kad galėtumėme padaryti jo kopiją;
 • savo identifikacinius (vardą, pavardę, asmens kodą, asmens dokumento numerį) bei kontaktinius (telefono numerį, el. pašto adresą, namų adresą) duomenis;
 • informacija apie Jūsų finansinę padėtį (gaunamas pajamas, pajamų tipą bei šaltinį, turimus įsipareigojimus, informaciją galinčią neigiamai paveikti finansinę padėtį);
 • informaciją apie pajamų šaltinį (Jūsų darbovietę, užimamas pareigas, vykdomą individualią veiklą ir pan.);
 • informaciją apie tai, ar esate politiškai pažeidžiamas asmuo;
 • vartojimo kredito atveju – informacija apie jo paskirtį, tai, ar jis skirtas būtiniesiems poreikiams tenkinti bei ar finansinėmis paslaugomis naudositės pats;
 • indėlio produktų atveju – informaciją apie savo pilietybę, gimimo bei mokesčių mokėjimo valstybes, lėšų pervedimo informaciją (ar lėšos bus pervedamos iš užsienio šalių, taip pat, ar jos bus pervedamos iš asmeninės sąskaitos);
 • informaciją apie indėlio lėšų šaltinį (tik indėlio produktų atveju).

Negavę šios informacijos, mes negalėsime užtikrinti mums taikomų teisinių reikalavimų įvykdymo, dėl ko, negalėsime su Jumis sudaryti sutarties dėl finansinių paslaugų teikimo.

6. Kokias teises asmens duomenų apsaugos srityje aš turiu?

BDAR Jums suteikia teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų rinkimu naudojimu ir saugojimu. Visas BDAR Jums suteikiamas teises galite rasti žemiau, šiame skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms BDAR taiko tam tikras sąlygas bei apribojimus.

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų rinkimu ir saugojimu:

 • teisę gauti patvirtinimą, kad mes renkame, naudojame ar saugome Jūsų asmens duomenis, o taip pat, susipažinti su šiais asmens duomenimis;
 • teisę pateikti prašymą ištaisyti netikslius ar neteisingus Jūsų asmens duomenis ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • teisę pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai:
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu ir Jūs atšaukiate savo sutikimą;
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems pasiekti jie buvo renkami;
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti Jūsų asmens duomenis
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir/ar saugojimu, kai tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės teisėto intereso pagrindu;
 • teisę pateikti prašymą apriboti (sustabdyti Jūsų asmens duomenų naudojimą be Jūsų sutikimo) apie Jus turimos informacijos naudojimą (išskyrus saugojimą) kai ginčijate asmens duomenų tikslumą ar prieštaraujate Jūsų asmens duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų asmens duomenys arba Jums Jūsų asmens duomenų reikia siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • teisę į duomenų perkeliamumą: turite teisę gauti su savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir pateikti juos kitam subjektui arba prašyti mūsų juos persiųsti Jūsų nurodytam subjektui, kai tai techniškai įmanoma, jei:
  • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu arba Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį su Jumis; ir
  • Jūsų asmens duomenys yra naudojami automatizuotomis priemonėmis.
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Lietuvoje priežiūros institucijos funkcijas atlieka Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos apie skundo pateikimą galite rasti adresu lrv.lt).

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, žemiau esančiame skyriuje nurodytais kontaktais.

7. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu [email protected] ar paštu, adresu Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius.

goals

> 17 800

2022 m. įgyvendintų klientų

TIKSLŲ

experts

150

ekspertų

KOMANDA

customers

80%

patenkintų

KLIENTŲ

Gear2

17

metų

RINKOJE

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button