Finansinių paslaugų teikimo privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2024–01-26

 

UAB GF bankas, rūpindamasis jūsų asmens duomenų apsauga ir vertindamas jūsų privatumą, siekia jus skaidriai informuoti apie asmens duomenų tvarkymą. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais. Žemiau pateikiame svarbiausią informaciją apie tai, kaip teikdami finansines paslaugas mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

 1. Kas yra atsakingas už mano asmens duomenų apsaugą?

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą yra atsakingas UAB GF bankas, juridinio asmens kodas 300515252, buveinės adresas Ukmergės g. 322-1, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas [email protected], telefono numeris 1851 (skambinant iš užsienio +370 5 203 1588).

2. Kodėl renkate, naudojate ir saugote mano asmens duomenis? Koks šių asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas bei saugojimo terminas? Kam galite perduoti mano asmens duomenis?

Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo tikslas

Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas

Kam galite perduoti mano asmens duomenis?

Asmens duomenų saugojimo terminas

Teisinių prievolių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, vykdymui – tapatybės patikrinimui ir nustatymui, pažink savo klientą principo įgyvendinimui (t. y. deramam klientų tikrinimui, informacijos atnaujinimui, dalykinių santykių ir finansinių operacijų stebėsenai), registracijos žurnalų vedimui.

 

Kiti susiję tikslai: duomenų ir dokumentų archyvavimas, auditavimas (pagal teisės aktus Bankui privalomi atlikti auditai).

Turime užtikrinti Bankui taikomų teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.; 9 str. 2 d. g p.).

 

Susijusių tikslų teisiniai pagrindai:

duomenų ir dokumentų archyvavimas, auditavimas – turime užtikrinti Bankui taikomų teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.; 9 str. 2 d. g p.).

·  Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·  dokumentų archyvavimo ir skaitmenizavimo paslaugų teikėjams;

·  el. pašto paslaugų teikėjams;

·  išorės audito paslaugų teikėjams;

·  kurjeriams;

·  vartojimo kredito tarpininkams, jei sandorį sudarote per juos;

·  dokumentų pasirašymo el. parašu platformoms;

·  nuotolinio tapatybės nustatymo paslaugų tiekėjams;

·  privačių klientų pažinimo duomenų bazių ir viešųjų registrų tiekėjai;

·  buhalterinės apskaitos platformos tiekėjams (jei naudojamas tapatybės nustatymas 1 ct pavedimu);

·  IT paslaugų tiekėjai.

Jei sudarysite finansinių paslaugų sutartį su Banku, Jūsų asmens duomenys bus saugomi 8 metus nuo dalykinių santykių pabaigos, o jei finansinių paslaugų sutarties nesudarysite, Jūsų asmens duomenis saugosime 30 mėnesių.

Tarptautinių sankcijų tikrinimui ir taikymui.

 

Kiti susiję tikslai: duomenų ir dokumentų archyvavimas, auditavimas (pagal teisės aktus Bankui privalomi atlikti auditai).

Turime užtikrinti Bankui taikomų teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

 

Susijusių tikslų teisiniai pagrindai:

duomenų ir dokumentų archyvavimas, auditavimas – turime užtikrinti Bankui taikomų teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

·  Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·  el. pašto paslaugų teikėjams;

·  išorės audito paslaugų tiekėjams;

·  valstybės institucijoms, atliekančioms tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą.

Kreditingumo vertinimui.

 

Kiti susiję tikslai: informacijos ir dokumentų archyvavimas, auditavimas (pagal teisės aktus Bankui privalomi atlikti auditai, o taip pat, vidaus auditai, siekiant patikrinti, ar tinkamai laikomasi teisės aktų ir vidaus taisyklių reikalavimų), Banko teisėtų interesų gynyba.

Turime užtikrinti teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

 

Susijusių tikslų teisiniai pagrindai:

Informacijos ir dokumentų archyvavimas – Bankui taikomų teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

Banko teisėtų interesų gynyba ir auditavimas – Banko teisėtų interesų įgyvendinimas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

·  Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·  el. pašto paslaugų teikėjams;

·  išorės audito paslaugų teikėjams.

Jei sudarysite finansinių paslaugų sutartį su Banku, Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 metus po sutarties pabaigos, o jei finansinių paslaugų sutarties nesudarysite, Jūsų asmens duomenis saugosime 30 mėnesių.

Finansinių paslaugų sutarčių sudarymui ir vykdymui.

 

Kiti susiję tikslai: duomenų ir dokumentų archyvavimas, buhalterinės apskaitos vykdymas, auditavimas (pagal teisės aktus Bankui privalomi atlikti auditai, o taip pat, vidaus auditai, siekiant patikrinti, ar tinkamai laikomasi teisės aktų ir vidaus taisyklių reikalavimų), Banko teisėtų interesų gynyba.

Jūsų asmens duomenys reikalingi sutarties sudarymui ir vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. b p.).

 

Susijusių tikslų teisiniai pagrindai:

duomenų ir dokumentų archyvavimas, buhalterinės apskaitos vykdymas ir auditavimas – Bankui taikomų teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

Banko teisėtų interesų gynyba, auditavimas – banko teisėtų interesų įgyvendinimas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

·  Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·  el. pašto paslaugų teikėjams;

·  kurjeriams, kai pristatome Jums popierinius dokumentus;

·  vartojimo kredito tarpininkams, jei sandorį sudarote per juos;

·  bankams, kai dėl finansinės paslaugos pobūdžio pervedame Jums pinigus;

·  dokumentų archyvavimo ir skaitmenizavimo paslaugų tiekėjams;

·  draudimo bendrovėms, jei tarpininkaujame teikiant draudimo paslaugas;

·  dokumentų pasirašymo el. parašu platformų tiekėjams;

·  teisinių paslaugų tiekėjams, advokatams, kai būtina ginti Banko teisėtus interesus;

·  bankinių platformų paslaugų tiekėjams;

·  išorės audito paslaugų teikėjams.

10 metų po finansinių paslaugų sutarties pabaigos.

Informacijos apie sudarytus finansavimo sandorius su klientais teikimui Lietuvos Bankui.

 

Kiti susiję tikslai: auditavimas (pagal teisės aktus Bankui privalomi atlikti auditai, o taip pat, vidaus auditai, siekiant patikrinti, ar tinkamai laikomasi teisės aktų ir vidaus taisyklių reikalavimų) .

Turime užtikrinti teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

 

Susijusių tikslų teisiniai pagrindai:

Auditavimas – Bankui taikomų teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

·  Lietuvos bankui;

·  duomenų teikimo tarpininkams.

Specifiškai šiam tikslui asmens duomenys nėra saugomi – šiuo tikslu perduodama dalis  „finansinių paslaugų sutarčių sudarymo ir vykdymo“ tikslu tvarkomų duomenų.

Informacijos apie indėlius teikimui valstybės valdomoms įstaigoms ir institucijoms, atsakingoms už indėlių draudimą – šiuo tikslu perduodame tik statistinę informaciją (be asmens duomenų), tačiau mūsų bankroto atveju, šiai turėtumėme pateikti detalią informaciją apie fizinių asmenų laikomus indėlius, kurie apdrausti indėlių draudimu.

Turime užtikrinti teisinių reikalavimų įvykdymą (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

·  Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·  bankinių platformų tiekėjams;

·  el. pašto paslaugų teikėjams;

·  valstybės valdomoms įstaigoms ir institucijoms, atsakingoms už indėlių draudimą.

Specifiškai šiam tikslui asmens duomenys nėra saugomi – šiuo tikslu perduodama dalis  „finansinių paslaugų sutarčių sudarymo ir vykdymo“ tikslu tvarkomų duomenų.

Skolų valdymui ir administravimui, reikalavimo teisių į skolą pardavimui.

 

Kiti susiję tikslai: duomenų ir dokumentų archyvavimas, auditavimas (pagal teisės aktus Bankui privalomi atlikti auditai, o taip pat, vidaus auditai, siekiant patikrinti ar tinkamai laikomasi teisės aktų ir vidaus taisyklių reikalavimų).

Mes turime teisėtą interesą administruoti susidariusias klientų skolas, įskaitant jų pardavimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.) ir teisminį išieškojimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

 

Susijusių tikslų teisiniai pagrindai:

duomenų ir dokumentų archyvavimas – Bankui taikomų teisinių prievolių vykdymas ir auditavimas (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

·  Skolų supirkimo bendrovėms;

·  teismams;

·  antstoliams;

·  skolininkų informacinių  sistemų valdytojams;

·  duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·  el. pašto paslaugų teikėjams;

·  išorės audito paslaugų teikėjams.

10 metų po sandorio, iš kurio kilo skola, pabaigos, o jei skola buvo išieškota teisme, bylos informacija saugoma 1 metus po galutinio teismo sprendimo.

Paslaugų kūrimui ir plėtojimui.

 

Mes turime teisėtą interesą, analizuodami sutarčių sudarymo bei vykdymo duomenis, kurti naujas bei plėtoti esamas paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

·  Duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;

·  el. pašto paslaugų teikėjams.

Šiam tikslui yra analizuojami paskutinių trijų metų duomenys, kurie toliau saugomi „finansinių paslaugų sutarčių sudarymo ir vykdymo“ tikslu.

 

3. Ar perduosite informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominėje erdvėje yra taikomas BDAR, ją sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) ribų?

Taip. Kai Bankas perduoda Jūsų asmens duomenis el. pašto paslaugų tiekėjui, kuris veikia kaip Banko duomenų tvarkytojas, Jūsų asmens duomenys yra perduodami JAV bendrovei Microsoft Corporation. Bankas šiam asmens duomenų perdavimui JAV bendrovei Microsoft Corporation remiasi Europos Parlamento ir Tarybos priimtu sprendimu dėl tinkamumo JAV ir ES duomenų privatumo sistemai (nuorodą į sprendimą galite rasti paspaudę ant

 

4. Ar galite rinkti informacija apie mane iš kitų šaltinių?

Taip, mes galime gauti informacija apie Jus iš kitų šaltinių, kaip tai nurodyta žemiau pateikiamoje lentelėje:

Duomenų šaltinis

Gaunami duomenys

Registrų centras

Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), informacija apie gyvenamąją vietą, asmens tapatybės dokumento numeris, asmens tapatybės dokumento būsena, asmens tapatybės dokumento tipas, šeiminės padėties statusas, turimų nepilnamečių vaikų skaičius, pilietybė, gimimo vieta (miestas, valstybė), nuotrauka, informaciją apie paveldėjimus ir turimą nekilnojamąjį turtą (skolų išieškojimo, nemokumo atvejais), informaciją apie veiksnumą, informacija apie piniginių lėšų apribojimus (skolų išieškojimo, nemokumo atvejais).

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (tik kai nustatoma, kad turite politiškai pažeidžiamo asmens požymių; šaltinis prieinamas viešai)

Viešai prieinama privačių interesų deklaracijų informacija (darbdavio informacija, pareigos ir jų pobūdis, ryšio pradžios data, informacija apie sutuoktinio darbovietę, pareigas ir jų pobūdį, ryšio pradžios datą).

VĮ „Regitra“

Asmens tapatybės duomenys, vairuotojo pažymėjimo duomenys.

SODRA

Informacija apie darbovietę(-es) ir gaunamą darbo užmokestį.

Lietuvos bankas

Asmens kodas, informacija apie turimus finansinius įsipareigojimus (turimų paskolų tipas, produkto tipas, finansavimo paskirtis, sandorio(-ių) statusas ir būsena, sandorio(-ių) pradžios ir pabaigos data(-os), sandorio(-ių) suma, įmokų periodiškumas, įmokų dydis, vėlavimo dienų skaičius, paskolos(-ų) likutis, skolos suma, informacija apie kredito limitą, informacija apie panaudotą kredito dalį, informacija apie užklausų apie asmenį skaičių per paskutinius 1, 3, 6 ir 12 mėnesių), informacija apie tai, ar asmuo yra įrašytas į asmenų, dėl kurių yra pateiktas prašymas neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą.

UAB „Creditinfo Lietuva“

Asmens kodas, adresas, informacija apie skolą (kreditorius, skolos susidarymo data, neapmokėta suma, apmokėta suma, paskutinio mokėjimo data, skolos tipas, informacija apie į registrą pateiktas užklausas apie konkretų Duomenų subjektą per paskutines 30, 90 ir 180 dienų, pagal užklausą atlikusio subjekto veiklos sektorių), informacija, ar asmeniui vykdoma bankroto procedūra, informacija apie tai, ar asmuo nėra pateikęs bendrovei prašymo nesudaryti su juo vartojimo kredito sutarčių.

UAB „Scorify“

Asmens kodas, adresas, informacija apie skolą (kreditorius, skolos susidarymo data, neapmokėta suma, apmokėta suma, paskutinio mokėjimo data, skolos tipas, informacija apie į registrą pateiktas užklausas apie konkretų Duomenų subjektą per paskutines 30, 90 ir 180 dienų, pagal užklausą atlikusio subjekto veiklos sektorių).

UAB „Ondato“

Informacija apie tai, ar esate politiškai pažeidžiamas asmuo, ar Jums taikomos tarptautinės sankcijos, informaciją apie neigiamą informaciją žiniasklaidoje.

Kitos finansų įstaigos

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei atliekant pavedimą asmuo pažymi rodyti šį duomenį), banko sąskaitos numeris kitoje finansų įstaigoje, pavedimo suma, pavedimo paskirtis.

 

5. Ar mano atžvilgiu priimate automatinius sprendimus? Ar atliekate profiliavimo veiksmus?

Taip, profiliavimo veiksmus ir automatinį sprendimų priėmimą atliekame vykdydami Jūsų kreditingumo vertinimą. Kreditingumo vertinimo metu Jūsų pateiktą informaciją apie finansinę padėtį, o taip pat, iš kitų šaltinių gautą informaciją apie Jūsų finansinę padėtį (pvz.: atlyginimo dydį, kitus turimus finansinius įsipareigojimus finansų įmonėms, turimus įsiskolinimus ir pan.) analizuojame ir prognozuojame Jūsų galimybes prisiimti konkretų finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais, galėtumėte sėkmingai įvykdyti. Paprastai toks vertinimas atliekamas automatiškai, be žmogaus įsikišimo, tačiau išimtiniais atvejais, tokį vertinimą atlieka mūsų darbuotojai (pvz.: kai dėl darbovietės tipo ar veiklos pobūdžio SODRA negali pateikti asmens gaunamų pajamų). Vertinimo rezultate yra gaunamas atsakymas, leidžiantis mūsų darbuotojams su Jumis sudaryti finansinių paslaugų sutartį arba draudžiantis tai daryti, priklausomai nuo kreditingumo vertinimo rezultato (teigiamas ar neigiamas).

Taip pat Bankas priima automatinius sprendimus teisinių prievolių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, įgyvendindamas „pažink savo klientą“ principą (vykdydamas deramo klientų tikrinimo tikslą), automatiškai suteikdamas asmeniui kliento rizikos lygį. Bankas, vertindamas informaciją apie klientus (veiklą, dalykinių santykių tikslą, pobūdį ir pan.), priskiria klientui rizikos lygį – žemą, vidutinį ar aukštą. Pažymėtina, kad aukštos rizikos lygio priskyrimui būtinas žmogaus įsikišimas, o žemos ir vidutinės rizikos lygis gali būti suteiktas automatiškai, be žmogaus įsikišimo. Konkretaus rizikos lygio priskyrimas asmeniui gali nulemti papildomų teisės aktuose numatytų procedūrų taikymą, pavyzdžiui, Bankas atsižvelgdamas į rizikos lygį, gali atlikti sustiprintą tapatybės nustatymą ar pan.

 

6. Kokią informaciją privalote mums pateikti?

Bankas, teikdamas klientams finansines paslaugas, privalo vykdyti daug teisės aktuose numatytų reikalavimų, susijusių su klientų tapatybės nustatymu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, kreditingumo vertinimu. Taip pat finansinių paslaugų sutarties sudarymui ir tinkamam vykdymui yra reikalingi Jūsų kontaktiniai duomenys. Atsižvelgiant į tai, Jūs turite mums pateikti šią informaciją apie save:

 • Jūsų tapatybę pagrindžiantį dokumentą (pasą, tapatybės kortelę ar pan.), kad galėtumėme padaryti jo kopiją;
 • savo identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, asmens dokumento numerį);
 • savo kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą (jei jie yra skirtingi));
 • informacija apie Jūsų finansinę padėtį (gaunamas pajamas, pajamų tipą bei šaltinį, turimus įsipareigojimus, informaciją, galinčią neigiamai paveikti finansinę padėtį);
 • informaciją apie pajamų šaltinį (Jūsų darbovietę, užimamas pareigas, vykdomą individualią veiklą, individualios veiklos pobūdį ir pan.);
 • informaciją apie tai, ar esate politiškai pažeidžiamas asmuo;
 • vartojimo kredito atveju – informacija apie jo paskirtį, o taip pat, tai, ar jis skirtas būtiniesiems poreikiams tenkinti bei ar finansinėmis paslaugomis naudositės pats;
 • indėlio produktų atveju – informaciją apie savo pilietybę, gimimo bei mokesčių mokėjimo valstybes, lėšų pervedimo informaciją (ar lėšos bus pervedamos iš užsienio šalių, taip pat, ar jos bus pervedamos iš asmeninės sąskaitos);
 • indėlio produktų atveju – informaciją apie indėlio lėšų šaltinį.

Negavę šios informacijos, mes negalėsime įvykdyti mums taikomų teisinių reikalavimų, dėl ko negalėsime su Jumis sudaryti sutarties dėl finansinių paslaugų teikimo.

 

7. Kokias teises asmens duomenų apsaugos srityje aš turiu?

BDAR Jums suteikia teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų rinkimu naudojimu ir saugojimu. Visas BDAR Jums suteikiamas teises galite rasti žemiau šiame skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog kai kurioms teisėms BDAR numato tam tikras sąlygas bei apribojimus.

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų rinkimu ir saugojimu, kuriomis galite pasinaudoti, kai Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis šioje privatumo politikoje numatytais tikslais:

 • teisę gauti patvirtinimą, kad mes renkame, naudojame ar saugome Jūsų asmens duomenis, o taip pat susipažinti su šiais asmens duomenimis;
 • teisę pateikti prašymą ištaisyti netikslius ar neteisingus Jūsų asmens duomenis ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • teisę pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai:
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems pasiekti jie buvo renkami;
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti Jūsų asmens duomenis.
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir/ar saugojimu, kai tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės teisėto intereso pagrindu;
 • teisę pateikti prašymą apriboti (sustabdyti Jūsų asmens duomenų naudojimą be Jūsų sutikimo) apie Jus turimos informacijos naudojimą (išskyrus saugojimą), kai ginčijate asmens duomenų tikslumą ar prieštaraujate Jūsų asmens duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų asmens duomenys arba Jums Jūsų asmens duomenų reikia siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • teisę į duomenų perkeliamumą: turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir pateikti juos kitam subjektui arba prašyti mūsų juos persiųsti Jūsų nurodytam subjektui, kai tai techniškai įmanoma, jei:
  • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį su Jumis; ir
  • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Lietuvoje priežiūros institucijos funkcijas atlieka Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos apie skundo pateikimą galite rasti adresu lrv.lt).

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į mus, žemiau esančiame skyriuje nurodytais būdais.

 

8. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis arba norite įgyvendinti savo teises asmens duomenų apsaugos srityje, savo prašymus, klausimus ar skundus galite pateikti:

 • tiesiogiai Banko duomenų apsaugos pareigūnui, el. paštu [email protected];
 • paštu, adresu Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius, Lietuva;
 • prašymą, klausimą ar skundą pateikti raštu, mūsų Banko skyriuose, kurių sąrašą galite rasti paspaudę ant šios nuorodos.

Atkreipiame dėmesį, kad Jums pateikus prašymą dėl Jūsų teisių asmens duomenų apsaugos srityje įgyvendinimo, Bankas turės nustatyti Jūsų tapatybę, kad galėtų tinkamai įgyvendinti Jūsų prašymą. Todėl, rekomenduojame prašyme pateikti informaciją, iš kurios Bankas galėtų nustatyti Jūsų tapatybę, pvz.: vardą, pavardę, asmens kodą ar su Banku sudarytos finansinių paslaugų teikimo sutarties numerį. Jei prašymą planuojate siųsti el. paštu, rekomenduojame jį siųsti iš el. pašto dėžutės, kurios adresą pateikėte Bankui siekdami sudaryti finansinių paslaugų teikimo sutartį.

Bankui negalint nustatyti Jūsų tapatybės iš prašyme dėl teisių asmens duomenų apsaugos srityje įgyvendinimo pateiktų duomenų, Bankas gali kreiptis į Jus prašydamas pateikti papildomą informaciją, iš kurios Bankas galės nustatyti Jūsų tapatybę.

 

goals

> 22 600

2023 m. įgyvendintų klientų

TIKSLŲ

experts

150

ekspertų

KOMANDA

customers

~80%

atsakiusių į apklausą klientų

REKOMENDUOTŲ

Gear2

18

metų

RINKOJE

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button