Kokių dokumentų reikia norint kreiptis dėl vartojimo paskolos paslaugų?
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė.


Prireikus, galime paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Tolimųjų reisų vairuotojams
 • Pažyma iš darbovietės apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;

arba

 • Banko sąskaitos išrašas (ne senesnis nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius).

 

Dirbantiems pagal terminuotą darbo sutartį
 • Pažyma iš darbovietės apie konkrečią darbo sutarties termino pabaigos datą;

arba

 • Darbo sutarties kopija su visais papildymais ir pakeitimais. Darbo sutartyje turi būti nurodyta tiksli terminuotos darbo sutarties pabaigos data.
Gaunantiems savivaldybės mokamas socialines išmokas
 • Pažyma apie socialinių išmokų paskyrimo faktą ir tikslų jų gavimo terminą (su tikslia data, iki kurios Klientui yra paskirta socialinė išmoka) ir banko sąskaitos išrašas.
Statutiniams valstybės tarnautojams
 • Pažyma iš darbovietės apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;

arba

 • Banko sąskaitos išrašas (ne senesnis nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius) ir statutinio valstybės tarnautojo pažymėjimas.
Statutiniams valstybės tarnautojams, esantiems vaiko priežiūros atostogose
 • Pažyma apie vaiko priežiūros atostogų trukmę;
 • Pažyma iš darbovietės (ne senesnė nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius), apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;

arba

 • Banko sąskaitos išrašas (ne senesnis nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius) ir statutinio valstybės tarnautojo pažymėjimas;
  arba
 • Pažyma iš „Sodros“ apie išmokėtas išmokas (ne senesnė nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius), patvirtinta atsakingo „Sodros“ darbuotojo parašu ir „Sodros“ antspaudu ir statutinio valstybės tarnautojo pažymėjimas.
Vykdantiems individualią veiklą
 • Individualios veiklos pažyma arba verslo liudijimas;
 • Pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus;
 • Individualios veiklos vykdymą ir jos tęstinumą pagrindžiantys kiti dokumentai;
 • Banko sąskaitos išrašas (ne senesnis nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius);
 • Pasirašytas pajamų-išlaidų žurnalas;
 • Fizinio asmens anketa.
Individualių įmonių savininkams
 • Įmonės įregistravimo dokumentas;
 • Pajamų mokesčio deklaracija už praėjusius kalendorinius metus;
 • Pelno mokesčio deklaracija už praėjusius kalendorinius metus ir pasibaigusius einamųjų metų ketvirčius;
 • Asmeninės banko sąskaitos išrašas (ne senesnis nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius);
 • Fizinio asmens anketa.
Mažosios bendrijos nariams/vadovams
 • Bendrijos steigimo dokumentas;
 • Pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus;
 • Banko sąskaitos išrašas (ne senesnis nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius);
 • Fizinio asmens anketa.

Svarbu: Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos gali būti vertinamos, kuomet Mažoji bendrija veiklą vykdo ne trumpiau nei 1 metus.

Ūkininkams
 • Ūkio įregistravimo pažymėjimas;
 • Dokumentai, pagrindžiantys teisę naudotis ūkio žemėmis (nuosavybės, panaudos, nuomos sutartis ir pan.);
 • Pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus;
 • Balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita už praėjusius kalendorinius metus bei preliminarus balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita už pasibaigusius einamųjų metų ketvirčius (jeigu sudarinėja finansinę atskaitomybę);
 • Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas (jeigu finansinės atskaitomybės nesudarinėja);
 • Banko sąskaitos išrašas (ne senesnis nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius).
Esantiems bandomajame laikotarpyje
 • Darbo sutartis su visais papildymais (Klientai pakeitę darbovietę nebeprivalo būti gavę bent vieno atlyginimo naujoje darbovietėje, jeigu prieš tai dirbo 12 mėn. toje pačioje darbovietėje).
Gaunantiems doktorantūros stipendijas
 • Pažyma iš mokymosi įstaigos (pažymoje turi būti nurodytas studijų laikotarpis ir stipendijos dydis kiekvienais studijų metais. Pažyma turėtų būti ne senesnė nei dvi savaitės);
 • Banko sąskaitos išrašas (ne senesnis nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius).
Gaunantiems pajamas iš ilgalaikės nuomos
 • Gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimas arba verslo liudijimas veikloms „Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas“ ar „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas“ (jeigu Klientas negauna jokių kitų pajamų, kurios būtų matomos „Sodroje“);
 • Galiojančios turto nuomos sutartys;
 • Ateities turto nuomos sutartys (jei tokių yra);
 • Banko sąskaitos išrašas (ne senesnis nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius);
 • Pajamų – išlaidų žurnalas (už paskutinius 4 kalendorinius mėnesius);
 • Pajamų mokesčio deklaracija už praėjusius kalendorinius metus (jeigu Klientas didžiąją dalį pajamų gauna grynaisiais, deklaracija yra privaloma);
 • Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į nuomojamą turtą.
Gaunantiems pajamas iš trumpalaikės nuomos
 • Dokumentai, kurie patvirtina praeities nuomą (tai gali būti mokėjimų patvirtinimai iš tokių nuomos platformų kaip booking.com, hotels.com ir pan.);
 • Ateities turto nuomos sutartys arba rezervacijos patvirtinimai (jeigu tokių yra);
 • Gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimas arba verslo liudijimas veikloms „Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas“ ar „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas“;
 • Individualios veiklos pažyma (teikiant apgyvendinimo paslaugas per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę);
 • Banko sąskaitos išrašas (ne senesnis nei 2 savaičių už paskutinius praėjusius 4 kalendorinius mėnesius);
 • Pajamų – išlaidų žurnalas (už paskutinius 4 kalendorinius mėnesius);
 • Pajamų mokesčio deklaracija už praėjusius kalendorinius metus (jeigu Klientas didžiąją dalį pajamų gauna grynaisiais, deklaracija yra privaloma);
 • Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į nuomojamą turtą.
Dirbantiems pagal nestandartines darbo sutartis (dirbantys sezoninį darbą, jūrininkai ir pan.)
 • Darbo sutartis (galime paprašyti ir 12 mėnesių ar net ilgesnio laikotarpio darbo sutarčių, kad įsitikintume ar Klientas nekeitė darbovietės);
 • 12 ir daugiau mėnesių banko sąskaitos išrašas.
Dirbantiems užsienio įmonėse (AUTOLIZINGAS ir MEDLIZINGAS)
 • Oficialus banko sąskaitos išrašas su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu už paskutinius bent 4 kalendorinius mėnesius (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį), ne senesnį nei 2 savaičių. Tinka banko sąskaitos išrašas iš el. bankininkystės, jei jis sugeneruotas esant pas partnerius. Pajamos turi būti gaunamos į Lietuvoje esančio banko sąskaitą;
 • Darbo sutartis su abiejų šalių parašais.

Užsienyje dirbantys Klientai gali pasinaudoti AUTOLIZINGO ir MEDLIZINGO paslaugomis tik prekės (paslaugos) pirkimui.

Papildomų dokumentų kopijų lauksime el. paštu [email protected]. Apie duomenų suvedimą informuosime el. paštu, kad galėtum pakartoti mokumo vertinimą.

Svarbu. Jeigu esi susituokęs, vertinsime šeimos kreditingumą, t. y. atsižvelgsime į bendrus sutuoktinių įsipareigojimus finansų įstaigoms. Pateikus sutuoktinio pasirašytą Informavimo dokumentą bus vertinamos ir sutuoktinio pajamos. Nesant šio dokumento, kreditingumo vertinimo metu Tavo pajamas dalinsime pusiau.

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button