Kokių dokumentų reikia norint kreiptis dėl vartojimo paskolos paslaugų?

 Asmuo turi pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą:

 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Asmens tapatybės dokumentai yra naudojami asmens tapatybei nustatyti bei atliekant kliento kreditingumo vertinimą, be kurio vartojimo paskola nėra suteikiama.

Prireikus, galime paprašyti pateikti papildomų dokumentų.

Statutiniams valstybės tarnautojams
 • statutinio valstybės tarnautojo pažymėjimas;
 • dokumentai, kurie liudytų paskutinių 4 mėnesių avansus ir atlyginimus (pvz., jei vertinimas atliekamas gruodį, dokumentai turėtų atspindėti einamųjų metų rugpjūčio–lapkričio;  avansus ir atlyginimus): pažyma iš darbovietės apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (pažymos forma, patvirtinta 2012-01-25 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-35) arba banko sąskaitos išrašas.

Svarbu: pažyma ir išrašas turi būti ne senesni nei 2 savaičių. Jei banko sąskaitos išrašas pateikiamas atspausdintas iš elektroninės bankininkystės, tuomet jis privalo būti pasirašytas kliento.

Statutiniams valstybės tarnautojams, esantiems vaiko priežiūros atostogose
 • statutinio valstybės tarnautojo pažymėjimas;
 • pažyma apie vaiko priežiūros atostogų trukmę;
 • dokumentai apie paskutinius 4 kalendorinių mėnesius avansus ir atlyginimus (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį): pažymą iš darbovietės apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (pažymos forma, patvirtinta 2012-01-25 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-35) arba banko sąskaitos išrašas arba pažyma iš „Sodros“ apie išmokėtas išmokas, patvirtintą atsakingo „Sodros“ darbuotojo parašu ir „Sodros“ antspaudu.

Svarbu: pažyma ar išrašas turi būti ne senesni nei 2 savaičių. Jei banko sąskaitos išrašas pateikiamas atspausdintas iš elektroninės bankininkystės, tuomet jis privalo būti pasirašytas kliento.

Dirbantiems pagal terminuotą darbo sutartį

pažyma iš darbovietės apie konkrečią darbo sutarties termino pabaigos datą (pažyma turi būti išduota ne anksčiau nei prieš 2 savaites) arba darbo sutarties pakeitimas / papildymas, kuriame atsispindi darbo sutarties pabaigos data, arba darbo sutarties kopiją su visais papildymais ir pakeitimais.

Gaunančių savivaldybės mokamas socialines išmokas
 • pažyma apie socialinių išmokų paskyrimo faktą ir jų gavimo terminą (su tikslia data, iki kurios klientui socialinė išmoka yra paskirta);
 • pažymą, patvirtinanti gautą socialinę išmoką iš savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus už paskutinius 4 kalendorinius mėnesius (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį) arba paskutinių 4 kalendorinių mėnesių banko sąskaitos išrašas (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį).

Svarbu: jei pateikiamas atspausdintas banko sąskaitos išrašas iš elektroninės bankininkystės, tuomet jis privalo būti pasirašytas kliento.

Vykdantiems individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą
 • individualios veiklos pažyma arba verslo liudijimas (priklausomai nuo veiklos formos);
 • banko sąskaitos išrašas (tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš elektroninės bankininkystės, tiek oficialus išrašas, išduotas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu) ne senesnis nei 2 savaičių už paskutinius 4 kalendorinius mėnesius (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį);
 • pasirašytas paskutinių 4 kalendorinių mėnesių pajamų - išlaidų žurnalas (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį);
 • pajamų deklaracija (tinkama tiek .pdf formatu iš elektroninės deklaravimo sistemos su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus praėjusių kalendorinių metų popierinio formato dokumentas, patvirtintas VMI spaudu ir atsakingo darbuotojo parašu);
 • prireikus galime paprašyti kitų, jūsų veiklą pagrindžiančių dokumentų (pvz.,: individualią veiklą ir jos tęstinumą pagrindžiančių kitų dokumentų: galiojančių sutarčių, prekių / paslaugų užsakymų, išrašytų sąskaitų-faktūrų ir pan., su klientais / užsakovais / kontrahentais, kurie pagrįstų verslo santykių tęstinumą ir gaunamų / planuojamų gauti pajamų pastovumą).

Svarbu: jeigu didžioji dalis pajamų gaunama grynaisiais, deklaracija yra privaloma.

Gaunantiems pajamas iš trumpalaikės ar ilgalaikės nuomos

iš ilgalaikės turto nuomos:

 • gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimas arba verslo liudijimas veikloms „Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas“ ar „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas“, jeigu negaunate jokių kitų pajamų, kurios būtų matomos „Sodroje“;
 • dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę į nuomojamą turtą;
 • vertinimo metu galiojančios turto nuomos sutartys;
 • ateities turto nuomos sutartys (jeigu tokių yra);
 • banko sąskaitos išrašas (tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš elektroninės bankininkystės, tiek paskutinių 4 kalendorinių mėnesių oficialus išrašas ne senesnis nei 2 savaičių, išduodamas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį);
 • pasirašytas paskutinių 4 kalendorinių mėnesių pajamų - išlaidų žurnalas (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį);
 • pajamų mokesčio deklaracija (tinkama tiek .pdf formatu iš elektroninės deklaravimo sistemos su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus popierinis praėjusių kalendorinių metų dokumentas, patvirtintas VMI antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu).

Svarbu: jeigu didžioji dalis pajamų gaunama grynaisiais, deklaracija yra privaloma.

iš trumpalaikės turto nuomos:

 • dokumentai, patvirtinantys praeities nuomos sutartis – tai gali būti mokėjimų patvirtinimai iš tokių nuomos platformų kaip booking.com, hotels.com ir pan.;
 • dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę į nuomojamą turtą;
 • ateities turto nuomos sutartys arba rezervacijos patvirtinimai (jeigu tokių yra);
 • gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimas arba verslo liudijimas veikloms „Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas“ ar „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas“;
 • teikiant apgyvendinimo paslaugas per „Airbnb“ platformą ar booking.com svetainę, individualios veiklos pažyma veikloms „Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla“ arba „Kita apgyvendinimo veikla“;
 • paskutinių 4 kalendorinių mėnesių banko sąskaitos išrašas ne senesnis nei 2 savaičių (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį) – tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš kliento elektroninės bankininkystės, tiek oficialus išrašas, išduodamas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu;
 • pasirašytas paskutinių 4 kalendorinių mėnesių pajamų - išlaidų žurnalas (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį);
 • praėjusių kalendorinių metų pajamų mokesčio deklaracija (tinkama tiek .pdf formato iš elektroninės deklaravimo sistemos su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus popierinis dokumentas, patvirtintas VMI antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu).

Svarbu: jeigu didžioji dalis pajamų gaunama grynaisiais, deklaracija yra privaloma.

Individualių įmonių savininkams
 • įmonės įregistravimo dokumentas;
 • praėjusių kalendorinių metų pajamų mokesčio deklaracija (tinkama tiek .pdf formato iš elektroninės deklaravimo sistemos su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus popierinis dokumentas, patvirtintas VMI antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu);
 • praėjusių kalendorinių metų pelno mokesčio deklaracija (tinkama tiek .pdf formato iš elektroninės deklaravimo sistemos su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus popierinis dokumentas, patvirtintas VMI antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu);
 • paskutinių 4 kalendorinių mėnesių asmeninės banko sąskaitos išrašas, ne senesnis nei 2 savaičių (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį) – tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš elektroninės bankininkystės, tiek oficialus išrašas, išduodamas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu.

 

Ūkininkams
 • ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą;
 • dokumentus, pagrindžiančius teisę naudotis ūkininko ūkio žemėmis (nuosavybės, panaudos, nuomos ir pan.);
 • praėjusių kalendorinių metų pajamų deklaracija (tinkama tiek iš elektroninės deklaravimo sistemos .pdf formato su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus popierinis dokumentas, patvirtintas VMI spaudu ir atsakingo darbuotojo);
 • praėjusių kalendorinių metų finansinė atskaitomybė – balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita, jei sudarinėjama;
 • paskutinių 4 kalendorinių mėnesių pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį), jei finansinė atskaitomybė, balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita  nesudarinėjama;
 • paskutinių 4 kalendorinių mėnesių banko sąskaitos išrašas, ne senesnis nei 2 savaičių (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį) – tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš kliento elektroninės bankininkystės, tiek oficialus išrašas, išduodamas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu.
Tolimųjų reisų vairuotojams
 • pažymą iš darbovietės apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (pažymos forma patvirtinta 2012-01-25 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-35) arba banko sąskaitos išrašą. Dokumentai turi liudyti apie paskutinių 4 mėnesių pajamas (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį).

Svarbu: pažyma ir išrašas turi būti ne senesni nei 2 savaičių. Rekomenduojame pateikti dokumentą apie 6–12 kalendorinių mėnesių pajamas (esant trumpesniam laikotarpiui, pajamų tvarumą sunkiau pagrįsti).

 

Dirbantiems pagal nestandartines sutartis (sezoniniams darbuotojams, jūrininkams, dėstytojams ir kt.)

Darbo sutartys ir / arba banko sąskaitos išrašas, kuriame matytųsi bent paskutinių 12 mėnesių pajamos.

Gaunantiems doktorantūros stipendijas
 • pažyma iš mokymosi įstaigos, kurioje būtų nurodytas studijų laikotarpis ir stipendijos dydis kiekvienais studijų metais; pažyma turėtų būti ne senesnė nei dvi savaitės;
 • paskutinių 4 kalendorinių mėnesių banko sąskaitos išrašas, ne senesnį nei 2 savaičių (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį) – tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš kliento elektroninės bankininkystės, tiek oficialus išrašas, išduodamas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu).
Gaunantiems pajamas iš Lietuvoje neregistruotų juridinių asmenų
 • Banko sąskaitos išrašą (tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš internetinės bankininkystės, tiek oficialus išrašas išduodamas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu) už paskutinius 4 kalendorinius mėnesius (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį) ne senesnį nei 2 savaičių.
 • Abiejų šalių pasirašytą darbo sutartį.

Papildomų dokumentų kopijų lauksime el. paštu [email protected]. Apie duomenų suvedimą informuosime el. paštu, kad galėtum pakartoti mokumo vertinimą.

Užpildytus ir atspaudintus prašymus galima pristatyti į artimiausią GENERAL FINANCING BANKO klientų aptarnavimo skyrių


Svarbu. Jeigu esi susituokęs, vertinsime šeimos kreditingumą, t. y. atsižvelgsime į bendrus sutuoktinių įsipareigojimus finansų įstaigoms. Pateikus sutuoktinio pasirašytą Informavimo dokumentą bus vertinamos ir sutuoktinio pajamos. Nesant šio dokumento, kreditingumo vertinimo metu Tavo pajamas dalinsime pusiau.

Gauk pasiūlymą
bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button