Kredito gavėjų gyvybės ir sveikatos draudimas yra naudingas Jums, nes:
 • apsaugo Jus ir Jūsų šeimą nuo finansinių sunkumų ištikus nelaimei – tapus iš dalies ar nuolatos nedarbingam, taip pat mirties atveju;
 • nutikus draudžiamajam įvykiui draudimo bendrovė pagal su GENERAL FINANCING BANKU sudarytos draudimo sutarties sąlygas padengs dalį arba visas likusias Jūsų vartojimo paskolos įmokas;
 • tai patogu – draudimas įforminamas kartu su vartojimo paskolos sutartimi, papildomai jokių dokumentų pateikti nereikia;
 • draudimas galioja visą paskolos sutarties laikotarpį, iki bus grąžintas kreditas.
 • Vartojimo paskolą ar pirkimo išsimokėtinai paslaugą su draudimu gali gauti kiekvienas besinaudojantis GENERAL FINANCING BANKO paslaugomis.
Kredito gavėjų gyvybės ir sveikatos draudimas apsaugos Jus ir Jūsų šeimą nuo su paskolos padengimu susijusių įsipareigojimų, kurių gali kilti
 • įgavus nuolatinę dalinę negalią bei visiškai praradus darbingumą dėl ligos arba nelaimingo atsitikimo;
 • gydantis stacionare draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu ne trumpiau kaip 30 dienų;
 • laikinai nedirbant dėl ligos arba nelaimingo atsitikimo (ne trumpiau nei 60 dienų iš eilės negalint atvykti į darbą);
 • mirties atveju (ne vyresnio nei 75 metų asmens).
Ką daryti atsitikus draudžiamajam įvykiui?
 • skambinkite telefonu Vilniuje (8 5) 250 4000 ir užregistruokite įvykį;
 • apie įvykį draudimo kompaniją privalote informuoti telefonu per 30 dienų nuo įvykio dienos;
 • apie įvykį draudimo kompaniją privalote informuoti ir raštu – užpildyti draudimo kompanijos pateiktą draudimo išmokos mokėjimo prašymo formą.
Išmokos mokėjimo tvarka
 • išmoka bus sumokėta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikalingų žalai nustatyti dokumentų gavimo dienos;
 • išmoka mokama tiesiogiai UAB GF bankui nepradelstoms įmokoms įskaityti;
 • išmoka lygi visų po įvykio priklausančių mokėti nepradelstų įmokų grąžinimo dalių sumai.
bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button