Kokius duomenis turėsiu pateikti norėdamas pasinaudoti pirkimo išsimokėtinai paslauga?

Asmuo turi nurodyti informaciją apie bendrą per kiekvieną mėnesį vykdytinų įsipareigojimų dydį (bankams, kitoms finansų įstaigoms, lizingo bendrovėms, kitiems asmenims) ir informaciją apie vidutines paskutinių 4 mėnesių pajamas bei pajamų šaltinius.

Taip pat asmuo turi pateikti informaciją ar yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, eina svarbias viešąsias pareigas, yra tokio asmens artimas šeimos narys ar asmuo, palaikantis dalykinius santykius su politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu.

Kreditingumą įvertinus teigimai, besiskolinantysis turi pateikti tikslų savo gyvenamosios vietos adresą, teisingą mobiliojo telefono numerį, jei turi – elektroninio pašto adresą ir, jei vartojimo paskola imama pavedimu, savo asmeninės banko sąskaitos numerį. Šios informacija reikia norint suteikti vartojimo paskolą ir ją įtraukti į sutartį.

Jei „Sodros“ duomenų bazė asmens gaunamų pajamų nepateikia, paprašysime papildomai pateikti pajamas pagrindžiančius dokumentus:

statutinių valstybės tarnautojų:

 • statutinio valstybės tarnautojo pažymėjimą;
 • dokumentus, kurie liudytų paskutinių 4 mėnesių avansus ir atlyginimus (pvz., jei vertinimas atliekamas gruodį, dokumentai turėtų atspindėti einamųjų metų rugpjūčio–lapkričio;  avansus ir atlyginimus): pažymą iš darbovietės apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (pažymos forma, patvirtinta 2012-01-25 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-35) arba banko sąskaitos išrašą.

Svarbu: pažyma ir išrašas turi būti ne senesni nei 2 savaičių. Jei banko sąskaitos išrašas pateikiamas atspausdintas iš elektroninės bankininkystės, tuomet jis privalo būti pasirašytas kliento.

vaiko priežiūros atostogose esančių statutinių valstybės tarnautojų:

 • statutinio valstybės tarnautojo pažymėjimą;
 • pažymą apie vaiko priežiūros atostogų trukmę;
 • dokumentų apie paskutinius 4 kalendorinių mėnesius avansus ir atlyginimus (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį): pažymą iš darbovietės apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (pažymos forma, patvirtinta 2012-01-25 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-35) arba banko sąskaitos išrašą arba pažymą iš „Sodros“ apie išmokėtas išmokas, patvirtintą atsakingo „Sodros“ darbuotojo parašu ir „Sodros“ antspaudu.

Svarbu: pažyma ar išrašas turi būti ne senesni nei 2 savaičių. Jei banko sąskaitos išrašas pateikiamas atspausdintas iš elektroninės bankininkystės, tuomet jis privalo būti pasirašytas kliento.

tolimųjų reisų vairuotojų:

 • pažymą iš darbovietės apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (pažymos forma patvirtinta 2012-01-25 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-35) arba banko sąskaitos išrašą. Dokumentai turi liudyti apie paskutinių 4 mėnesių pajamas (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį).

Svarbu: pažyma ir išrašas turi būti ne senesni nei 2 savaičių. Rekomenduojame pateikti dokumentą apie 6–12 kalendorinių mėnesių pajamas (esant trumpesniam laikotarpiui, pajamų tvarumą sunkiau pagrįsti).

dirbančių pagal terminuotą darbo sutartį:

 • pažymą iš darbovietės apie konkrečią darbo sutarties termino pabaigos datą (pažyma turi būti išduota ne anksčiau nei prieš 2 savaites) arba darbo sutarties pakeitimą / papildymą, kuriame atsispindi darbo sutarties pabaigos data, arba darbo sutarties kopiją su visais papildymais ir pakeitimais.

gaunančių savivaldybės mokamas socialines išmokas:

 • pažymą apie socialinių išmokų paskyrimo faktą ir jų gavimo terminą (su tikslia data, iki kurios klientui socialinė išmoka yra paskirta);
 • pažymą, patvirtinančią gautą socialinę išmoką iš savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus už paskutinius 4 kalendorinius mėnesius (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį) arba paskutinių 4 kalendorinių mėnesių banko sąskaitos išrašą (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį).

Svarbu: jei pateikiamas atspausdintas banko sąskaitos išrašas iš elektroninės bankininkystės, tuomet jis privalo būti pasirašytas kliento.

užsiimančių individualia veikla ar dirbančių pagal verslo liudijimą:

 • individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą (priklausomai nuo veiklos formos);
 • banko sąskaitos išrašą (tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš elektroninės bankininkystės, tiek oficialus išrašas, išduotas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu) ne senesnį nei 2 savaičių už paskutinius 4 kalendorinius mėnesius (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį);
 • pasirašytą paskutinių 4 kalendorinių mėnesių pajamų - išlaidų žurnalą (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį);
 • pajamų deklaraciją (tinkama tiek .pdf formatu iš elektroninės deklaravimo sistemos su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus praėjusių kalendorinių metų popierinio formato dokumentas, patvirtintas VMI spaudu ir atsakingo darbuotojo parašu);
 • prireikus galime paprašyti kitų, jūsų veiklą pagrindžiančių dokumentų (pvz.,: individualią veiklą ir jos tęstinumą pagrindžiančių kitų dokumentų: galiojančių sutarčių, prekių / paslaugų užsakymų, išrašytų sąskaitų-faktūrų ir pan., su klientais / užsakovais / kontrahentais, kurie pagrįstų verslo santykių tęstinumą ir gaunamų / planuojamų gauti pajamų pastovumą).

Svarbu: jeigu didžioji dalis pajamų gaunama grynaisiais, deklaracija yra privaloma.

gaunančių pajamas iš trumpalaikės ar ilgalaikės turto nuomos:

iš ilgalaikės turto nuomos:

 • gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą arba verslo liudijimą veikloms „Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas“ ar „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas“, jeigu negaunate jokių kitų pajamų, kurios būtų matomos „Sodroje“;
 • dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į nuomojamą turtą;
 • vertinimo metu galiojančias turto nuomos sutartis;
 • ateities turto nuomos sutartis (jeigu tokių yra);
 • banko sąskaitos išrašą (tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš elektroninės bankininkystės, tiek paskutinių 4 kalendorinių mėnesių oficialus išrašas ne senesnis nei 2 savaičių, išduodamas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį);
 • pasirašytą paskutinių 4 kalendorinių mėnesių pajamų - išlaidų žurnalą (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį);
 • pajamų mokesčio deklaraciją (tinkama tiek .pdf formatu iš elektroninės deklaravimo sistemos su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus popierinis praėjusių kalendorinių metų dokumentas, patvirtintas VMI antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu).

Svarbu: jeigu didžioji dalis pajamų gaunama grynaisiais, deklaracija yra privaloma.

iš trumpalaikės turto nuomos:

 • dokumentus, patvirtinančius praeities nuomos sutartis – tai gali būti mokėjimų patvirtinimai iš tokių nuomos platformų kaip booking.com, hotels.com ir pan.;
 • dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į nuomojamą turtą;
 • ateities turto nuomos sutartis arba rezervacijos patvirtinimus (jeigu tokių yra);
 • gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą arba verslo liudijimą veikloms „Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas“ ar „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas“;
 • teikiant apgyvendinimo paslaugas per „Airbnb“ platformą ar booking.com svetainę pateikite individualios veiklos pažymą veikloms „Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla“ arba „Kita apgyvendinimo veikla“;
 • paskutinių 4 kalendorinių mėnesių banko sąskaitos išrašas ne senesnis nei 2 savaičių (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį) – tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš kliento elektroninės bankininkystės, tiek oficialus išrašas, išduodamas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu;
 • pasirašytą paskutinių 4 kalendorinių mėnesių pajamų - išlaidų žurnalą (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį);
 • praėjusių kalendorinių metų pajamų mokesčio deklaraciją (tinkama tiek .pdf formato iš elektroninės deklaravimo sistemos su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus popierinis dokumentas, patvirtintas VMI antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu).

Svarbu: jeigu didžioji dalis pajamų gaunama grynaisiais, deklaracija yra privaloma.

individualių įmonių savininkų:

 • įmonės įregistravimo dokumentą;
 • praėjusių kalendorinių metų pajamų mokesčio deklaraciją (tinkama tiek .pdf formato iš elektroninės deklaravimo sistemos su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus popierinis dokumentas, patvirtintas VMI antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu);
 • praėjusių kalendorinių metų pelno mokesčio deklaraciją (tinkama tiek .pdf formato iš elektroninės deklaravimo sistemos su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus popierinis dokumentas, patvirtintas VMI antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu);
 • paskutinių 4 kalendorinių mėnesių asmeninės banko sąskaitos išrašą, ne senesnį nei 2 savaičių (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį) – tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš elektroninės bankininkystės, tiek oficialus išrašas, išduodamas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu.

ūkininkų:

 • ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą;
 • dokumentus, pagrindžiančius teisę naudotis ūkininko ūkio žemėmis (nuosavybės, panaudos, nuomos ir pan.);
 • praėjusių kalendorinių metų pajamų deklaraciją (tinkama tiek iš elektroninės deklaravimo sistemos .pdf formato su EDS žyma „Dokumentas priimtas“, tiek oficialus popierinis dokumentas, patvirtintas VMI spaudu ir atsakingo darbuotojo);
 • praėjusių kalendorinių metų finansinę atskaitomybę – balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą, jei sudarinėjama;
 • paskutinių 4 kalendorinių mėnesių pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalą (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį), jei finansinė atskaitomybė, balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita nesudarinėjama;
 • paskutinių 4 kalendorinių mėnesių banko sąskaitos išrašą, ne senesnį nei 2 savaičių (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį) – tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš kliento elektroninės bankininkystės, tiek oficialus išrašas, išduodamas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu.

gaunančių doktorantūros stipendijas:

 • pažymą iš mokymosi įstaigos, kurioje būtų nurodytas studijų laikotarpis ir stipendijos dydis kiekvienais studijų metais; pažyma turėtų būti ne senesnė nei dvi savaitės;
 • paskutinių 4 kalendorinių mėnesių banko sąskaitos išrašą, ne senesnį nei 2 savaičių (einamasis mėnesis nepatenka į minimą 4 mėnesių laikotarpį) – tinkamas tiek elektroninis .pdf formatas iš kliento elektroninės bankininkystės, tiek oficialus išrašas, išduodamas banke su banko antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu).
Ką daryti, jei įsigyta prekė buvo nekokybiška ar sugedo?

Jei įsigyta prekė sugedo, visais jos kokybės klausimais siūlome susisiekti su pardavėju.

goals

> 22 600

2023 m. įgyvendintų klientų

TIKSLŲ

experts

150

ekspertų

KOMANDA

customers

~80%

atsakiusių į apklausą klientų

REKOMENDUOTŲ

Gear2

18

metų

RINKOJE

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button