GFB komanda 2022 06 15

GENERAL FINANCING BANKAS apie socialinį indėlį: siekiame teigiamų pokyčių visuomenėje

Ugne

Organizacijos socialinei atsakomybei itin daug dėmesio skiriantis GENERAL FINANCING BANKAS ėmėsi keleto reikšmingų projektų įvairiose srityse: nuo paramos sunkiai sergantiems vaikams iki pagalbos moterims, norinčioms grįžti į darbo rinką. Dr. Ugnė Radikienė, GENERAL FINANCING BANKO Rinkodaros departamento direktorė, džiaugiasi, kad kolegos patys įsitraukia į paramos iniciatyvas, generuoja idėjas joms – taip socialinės atsakomybės projektai tampa nebe tik strategijos dalimi, bet iš tikrųjų atspindi tai, kuo tiki Banko darbuotojai, žmonės, slypintys už prekės ženklo.

Pasak dr. U. Radikienės, Bankas visuomet buvo socialiai atsakinga organizacija, vykdanti įvairiausius paramos projektus. Ilgainiui atsirado poreikis aiškiai ir konkrečiai socialinės atsakomybės strategijai.

„Natūraliai keitėsi kryptys, kurioms GENERAL FINANCING BANKAS skyrė daugiausiai dėmesio. Visada skatinome ir skatiname darbuotojų savanorystę, kraujo donorystę. Iniciatyvų, kurias galime palaikyti, yra be galo daug, tad siekdami išgryninti sritis, į kurias norėtume susitelkti pagal naująją strategiją, atlikome įmonės darbuotojų apklausą. Norėjome, kad projektai būtų artimi mums visiems, o ne „nuleisti“ vadovų iš viršaus. Susumavus apklausos rezultatus paaiškėjo, kad mūsų organizacijos žmonėms labiausiai rūpi šeimos, kuriose yra sunkiai sergančių vaikų“, – pasakoja dr. U. Radikienė.

Pagalba sunkiai gyvenantiems vaikams

Apsisprendus dėl svarbiausių krypčių, GENERAL FINANCING BANKAS pradėjo ieškoti bendradarbiavimo su paramos ir labdaros organizacijomis galimybių. Viena pirmųjų  užmegztų partnerysčių – su Rimanto Kaukėno paramos grupe. GENERAL FINANCING BANKAS skiria paramą įvairioms sunkiai sergančių vaikų reikmėms – tiek gydymui, reabilitacijai, medikamentų įsigijimui, įrangos pirkimui ar nuomai, tiek ir kitokioms iniciatyvoms – sergančių vaikų norams išpildyti ar specialiems sporto užsiėmimams. „Norime nors kuriam laikui praskaidrinti šeimų, kuriose auga sergantys vaikai, dienas “, – sako dr. U. Radikienė.

Bendradarbiaudamas su „SOS vaikų kaimai Lietuvoje“ ir „Padėk gatvės vaikams“ GENERAL FINANCING BANKAS taip pat padeda vaikams, gyvenantiems sunkiomis aplinkybėmis. Pasak dr. U. Radikienės, šių organizacijų veiklos pobūdis šiek tiek skiriasi. „SOS vaikų kaimai Lietuvoje“ globoja sudėtingose situacijose atsidūrusius vaikus bei teikia jiems psichologinę ir materialinę pagalbą.

Fondas „Padėk gatvės vaikams“ įtraukia vaikus iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei globos namų į futbolo treniruotes. „Dalyvaudami tokiose iniciatyvose matome, kiek daug vaikų, kuriems reikia tokių galimybių. Kiekvienas mūsų lėšomis nupirktas futbolo aprangos komplektas, apmokėtos kelionės į treniruotes ar varžybas pasiekia tuos, kuriems labiausiai to reikia“, – pasakoja GENERAL FINANCING BANKO Rinkodaros departamento vadovė.

Įrengė kortelių skaitytuvus lėšų aukojimui

Su „SOS vaikų kaimais Lietuvoje“ Bankas įgyvendino keletą didesnių projektų, vienas iš jų – visoje Lietuvoje, didžiausiose „Maxima“ parduotuvėse, įrengti 200 kortelių skaitytuvai, kuriais galima kortele paaukoti „SOS vaikų kaimams Lietuvoje“.

„Šis projektas buvo įgyvendintas Covid-19 pandemijos pradžioje, tuo metu grynųjų pinigų naudojimas smarkiai sumažėjo, taigi galimybė aukoti kortele buvo labai patogi. Prasidėjus karui Ukrainoje, šie skaitytuvai buvo perprogramuoti, kad aukoti būtų galima kiek daugiau pinigų, dalis jų skiriami „SOS vaikų kaimuose Lietuvoje“ globojamoms ukrainiečių šeimoms“, – priduria dr. U. Radikienė. Be to, prasidėjus karui, darbuotojų pasiūlymas padėti „Blue / Yellow“ fondui ir Raudonajam Kryžiui buvo apsvarstytas itin greitai, ir GENERAL FINANCING BANKO parama šiems fondams buvo skirta jau pirmosiomis karo dienomis.

Šiais metais kartu su „SOS vaikų kaimais Lietuvoje“ įgyvendiname naują projektą. Organizacijai paaukotos GENERAL FINANCING BANKO lėšos skirtos vaikų vasaros stovykloms, kurios padės lavinti vaikų įgūdžius, praplėsti akiratį, vaikai dalyvaus sporto bei dailės užsiėmimuose.

Paspirtis moterims: kaip grįžti į darbo rinką

Paramos vaikams projektai veja vienas kitą, o šalia jų išryškėjo ir dar viena dėmesio reikalaujanti sritis – dėl patiriamų sunkumų iš darbo rinkos pasitraukusios moterys.

„Kalba eina apie labiausiai pažeidžiamoms grupėms priklausančias moteris, kurių asmeninę pažangą ir norą tobulėti stabdo įvairios aplinkybės, pavyzdžiui, sergantis vaikas ar neįgalumas. Į sudėtingą situaciją patekusios moterys neretai atsisako to, ką veikė anksčiau, netenka pagrindo po kojomis. Atkreipėme dėmesį į organizaciją „WoW University“ (WoW – Women of Wonder), kuri moterims padeda ateiti ar grįžti į darbo rinką. Bendradarbiaudami su ja, šiemet įsteigėme 35 stipendijas moterims, norinčioms dalyvauti „Ateities įgūdžių“ kurse – jame suteikiami svarbiausi darbo rinkai reikalingi įgūdžiai, tokie kaip efektyvi komunikacija, iškalba, laiko planavimas, kūrybinis mąstymas ir kt. Labai tikimės, kad bent dalis šiuos mūsų finansuojamus kursus baigusių moterų  įgis drąsos pirmiesiems žingsniams, grįžtant į norimą darbą“, – viliasi dr. U. Radikienė.  

Originali kampanija pritraukė klientų dėmesį

Pasak GENERAL FINANCING BANKO Rinkodaros departamento direktorės, įmonė siekia remti socialinius projektus, lemiančius pokytį tam tikrose visuomenės gyvenimo srityse.

„Žinoma, visko iš karto pasiekti negalima, pokyčiai vyksta palengva, bet visgi vyksta. Labai svarbu ir tai, kad mūsų socialinės atsakomybės pagrindinės sritys pasirinktos ne atsitiktinai, o remiantis visų darbuotojų nuomone. Tokį įsitraukimą siekiame palaikyti ir kitomis įmonės iniciatyvomis“, – sako pašnekovė.

Vienas įdomiausių pastarojo laikotarpio bendrovės projektų, kuriame dalyvauti buvo pakviesti visi Banko darbuotojai – GENERAL FINANCING BANKO dvejų metų gimtadienio reklamos kampanija, kurioje specialius pasiūlymus vartojimo paskoloms ir terminuotiesiems indėliams pristato ne samdyti aktoriai, o patys darbuotojai. Pasak dr. U. Radikienės, pirminė idėja buvo atvaizduoti biuro – nedidelės ekosistemos, kurioje kiekvienam personažui tenka savitas vaidmuo – gyvenimą.

„Rutuliodami šią mintį pagalvojome – kas kitas  gali geriau papasakoti apie produktus, jei ne žmonės, kurie patys juos kuria ir su jais dirba? Atlikome norinčių filmuotis darbuotojų atranką – beje, jų buvo nemažai, tai maloniai nustebino. „Gimė“ dvi šios kampanijos žvaigždės – Apskaitos ir mokesčių departamento direktorė Jelena Vasiljeva ir Pardavimų departamento direktorius Skirmantas Ketvirtis. Tai labai skirtingi Banko atstovai, kiekvienas iš jų savaip ryškus. Filmuodamiesi jie išliko savimi ir autentiškai atskleidė savo vaidmenis organizacijoje“, – pasakoja dr. U. Radikienė.  

Ši GENERAL FINANCING BANKO reklamos kampanija buvo itin sėkminga ir verslo atžvilgiu – indėlių surinkimo, paskolų išdavimo tikslai buvo pasiekti ir viršyti. Autentiškumu pasižyminti kampanija smarkiai išsiskyrė iš gan suvienodėjusių finansų sektoriaus reklamų, teigė dr. U. Radikienė.

„Tokie rezultatai teikia postūmį pagalvoti, kaip pratęsti sėkmingą kampaniją ir į ją įtraukti dar daugiau kolegų“, – sako pašnekovė.

Jos teigimu, GENERAL FINANCING BANKAS nėra vien finansų rinkoje egzistuojantis prekės ženklas, kur kas svarbiau yra žmonės, kuriantys šią organizaciją. Kolegų mintys, kada ir kokioms iniciatyvoms teikti paramą, padeda atskleisti autentišką GFB veidą – kuo Bankas gyvena, tiki ir kokios yra vertybės, kuriomis visi remiasi savo darbinėje veikloje. „Labai džiaugiuosi, kad kolegos su užsidegimu įsitraukia į įvairius projektus ir iniciatyvas, o kai tai leidžia prisidėti prie teigiamų pokyčių visuomenėje ir netgi siekti verslo tikslų, parodo, kad einame teisingu keliu“, sako dr. U. Radikienė.

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button