GFB komanda 2018 05 02

Su ES parama – tris kartus daugiau profesinių mokymų

Julija 1024x683

Jau 83 „General Financing“ darbuotojai šiemet sudalyvavo profesinio tobulėjimo mokymuose ir seminaruose. Aktyvų mokymų procesą padeda įgyvendinti Europos socialinio fondo agentūros finansinė parama.

Mokymuose sudalyvaus didžioji dalis darbuotojų

„General Financing“ įmonė, esanti Švedijos finansų bendrovės „Marginalen AB“ dalimi, galėjo teikti paraišką Europos socialinio fondo dėl priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams kelti profesinę kompetenciją, gilinti žinias, tobulinti įgūdžius ir apmokyti naujus darbuotojus.

Dėl šios priežasties ir buvo pasirinktas projektas, kaip galimybė padidinti apmokamų darbuotojų skaičių įmonėje bei kelti darbuotojų profesinius gebėjimus.

Personalo vadybininkė Julija Štarienė, sako, kad paraiškos rengimas, vertinimas, tikslinimas ir atsakymo paskelbimas truko apie 4 mėn. Pagal šią priemonę iki 2018 m .pradžios ESFA buvo pateiktos 79 paraiškos, iš kurių patvirtinimą dėl finansavimo gavo 56 pareiškėjai .

Drauge su konsultuojančia įmone, buvo suplanuoti konkretūs, „General Financing“ darbuotojams reikalingi mokymai. Iš viso per trejus metus, iki 2020 m.,rugsėjo mėn. mokytis ir kelti savo profesinę kompetenciją galės net 125 darbuotojai.

Kadangi projekto mokymuose negali dalyvauti aukščiausio lygio vadovai ir jiems pavaldžių departamentų direktoriai, įmonėje bus apmokyti likę dabartiniai ir būsimi jos darbuotojai. Vadovams, kaip ir įprasta įmonėje, suplanuoti atskiri seminarai ir konferencijos.

Trejų metų mokymų planas pasiekiamas per metus

„General Financing“ įmonė projekte pateko į didelių įmonių kategoriją, todėl būsimiems mokymams gavo 50 proc. finansavimą.

Įmonėje ir anksčiau kasmet buvo sudaromas mokymų planas, tačiau projekto lėšos leis per metus turėti tiek mokymų, kiek jų būtų per trejus. Tam, kad kvalifikacijos tobulinimas būtų efektyvus, mokymų temos planuojamos drauge su departamentų, skyrių vadovais, atsižvelgiant į tiesiogines darbuotojų funkcijas ir pareigas darbe.

Mokymų temų pasirinkimas, dalyvaujant projekte, yra pakankamai laisvas, koreguojamas pagal įmonės poreikį. Vienintelė sąlyga – mokymai darbuotojams turėtų suteikti profesinius įgūdžius ir žinias, pritaikytas darbo funkcijoms atlikti.

Per trejus metus tie patys darbuotojai gali sudalyvauti skirtinguose mokymuose. Tik yra apribojimas, kad vienam darbuotojui tenkanti suma už mokymus neturėtų viršyti 3000 €.

Šiuo metu jau yra įvykę mokymai įvairiomis temomis: „Turinio rinkodara“, „Įmonių rizikos vertinimas“, „Rizikų valdymas banke (reguliaciniai ir praktiniai dalykai)“, „Aktualūs verslo apskaitos pakeitimai 2018 m. ir specifinių situacijų analizė“, „Finansų įstaigų ir finansų sektoriaus teisinis reguliavimas“, „Pardavimo galimybių išnaudojimas. Tiesioginių pardavimų technikų taikymas“, „Baziniai kibernetinio saugumo mokymai“ ir kt.

Mokymų programos išskaidytos pagal darbuotojų atliekamas funkcijas įmonėje, siekiant didžiausios naudos ir pritaikant darbuotojų gebėjimus prie įmonės poreikių.

Apie mokymus teiraujasi jau darbo pokalbiuose

Personalo vadybininkė Julija Štarienė, sako, kad galimybė nuolat mokytis ir tobulėti yra svarbu tiek esamiems darbuotojams, tiek į darbo pokalbius ateinantiems kandidatams. Pastarieji visų pirma teiraujasi, kokie pradiniai mokymai yra numatyti įmonėje, kad sėkmingai galėtų pradėti darbą. Be to, jiems svarbūs ir būsimi mokymai, kad galėtų kelti profesinę kvalifikaciją ir prisitaikyti prie pokyčių, naujovių.

Pasibaigus mokymams, kurie iš dalies finansuoti projekto lėšomis, darbuotojams pateikiamos vertinimo anketos. Pagal jų rezultatus, 2018 m. sausio - kovo mėn. įvykusių mokymų ir seminarų įvertinimas yra 9,15 balo iš 10. Darbuotojai atsiliepimuose teigiamai vertina tai, kad mokymai pritaikyti konkrečiai darbo specifikai.

Štai keli atsiliepimai iš vertinimo anketų:

  • „Vieni naudingiausių ir stipriausių mokymų, kurie suteikė konkrečiai darbui naudingos informacijos. Praktiniai patarimai susiję su tiesioginiu mūsų darbu ir gali bei bus panaudoti darbo metu“.
  • „Mokymai padėjo suprasti daromas klaidas, kur reikia labiau pasistengti, patobulinti savo įgūdžius, suteikia didesnio pasitikėjimo savimi, įtaigos, užtikrintumo. Tam tikrus pavyzdžius jau naudoju darbe – man patinka kitokia kliento reakcija“.
  • „Mokymai tikrai naudingi ir įdomūs, pakeičiantys mąstymą ir parodantys įvairias kompiuterinių tinklų bei sistemų spragas“.
  • „Manau, kad mokymai parodė darnios komandos principus bei praplėtė technines kompetencijas“.

Nuolatiniai „General Financing“ darbuotojų mokymai padeda užtikrinti aukštesnę paslaugų kokybę ir tokiu būdu sustiprinti įmonės pozicijas rinkoje. Be to, darbuotojai sėkmingai kyla karjeros laiptais arba atranda naujas, įdomias darbo sritis.

 

bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button