DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS (Ė)

Darbo pobūdis ir pozicija:

Ieškome kolegos, kuris prisidėtų apsaugant Banko tvarkomus asmens duomenis – padėtų tobulinti atitikties asmens duomenų tvarkymą bei privatumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams lygį, prisidėtų prie vidinių procesų tobulinimo, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir kitų klausimų sprendimo, kiek tai susiję su asmens duomenimis.

 • Banko veiklos atitikties asmens duomenų tvarkymą bei privatumą reglamentuojančių teisės aktams užtikrinimas;
 • Banko veiklos procesų vertinimas asmens duomenų tvarkymo tinkamumo atžvilgiu, aktyvus dalyvavimas tobulinant procesus bei kuriant naujus produktus;
 • Banko asmens duomenų apsaugos rizikos valdymas;
 • Darbuotojų edukacija ir konsultavimas asmens duomenų tvarkymo klausimais;
 • Reikalavimų duomenų tvarkytojams nustatymas, sutartinių nuostatų rengimas ir derinimas bei reikalavimų įgyvendinimo stebėsena (auditas);
 • Asmens duomenų tvarkymo dokumentacijos (procedūrų, veiklos įrašų) rengimas;
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimų, balanso testų organizavimas ir koordinavimas;
 • Duomenų subjektų prašymų įgyvendinimas;
 • Dalyvavimas / konsultavimas asmens duomenų apsaugos pažeidimo atveju;
 • Dalyvavimas įgyvendinant organizacines ir technines saugumo priemones;
 • Bendravimas su priežiūros institucija;
 • Asmens duomenų tvarkymo būklės, atliktų užduočių pristatymas Banko vadovybei ir kitiems atsakingiems asmenims;
 • Pagalba ir konsultacijos kitiems Banko struktūriniams padaliniams, išvadų ir pasiūlymų teikimas;
 • Asmens duomenų apsaugos gerosios praktikos, rekomendacijų, išaiškinimų, priežiūros institucijų sprendimų stebėsena ir analizavimas.

Ko tikimės iš būsimo kolegos:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas, pirmenybė teikiama išsilavinimui teisės srityje, tačiau nebūtinai, jei kompetencija dengiama turima patirtimi ir sertifikatais;
 • 3 metų duomenų apsaugos srities darbo patirtis;
 • Sertifikatų, patvirtinančių asmens duomenų apsaugos srities žinias, turėjimas būtų privalumas;
 • Asmens duomenų tvarkymo praktikų, organizacinių ir techninių saugumo priemonių žinios;
 • Komandinis požiūris į darbą;
 • Gebėjimas analizuoti ir sisteminti informaciją, teikti išvadas, argumentuoti;
 • Puikūs anglų kalbos įgūdžiai žodžiu ir raštu (būtina).

Tapusiems komandos dalimi:

 • Įvedimo programa naujam kolegai; 
 • Kvalifikacijos kėlimo galimybes (seminarai, konferencijos, kursai);
 • 24 kasmetinių atostogų dienas bei papildomas poilsio dienas (gimimo dienos proga ar negalavimo atveju);
 • Sveikatos bei nelaimingų atsitikimų draudimus;
 • Terminuota darbo sutartis;
 • Lankstų nuotolinį darbą (kviečiant bent 25 proc. laiko praleisti ofise), kai tai įmanoma ir absoliutų nuotolinį darbą, kai tai privaloma.

 

3300 - 4000 Eur neatskaičius mokesčių. Priklauso nuo darbo patirties ir turimos kompetencijos.

 

Kandidatuodami Jūs pateikiate savo asmens duomenis UAB GF Bankas. Šie asmens duomenys tvarkomi atrankos į bendrovės darbuotojus vykdymo tikslu ir teisėto intereso pagrindu saugomi ne ilgiau nei 10 dienų po atrankos pasibaigimo arba, Jūsų sutikimu, dar 1 metus. Sutikimą pateikusio kandidato duomenis 1 metus saugosime tik tuo atveju, jei kandidato pateikta informacija atitinka UAB GF Bankas pozicijoms keliamus reikalavimus. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir savo teisių įgyvendinimą www.gfbankas.lt/privatumo-politika/.

Gauk pasiūlymą
bank chat coins customers danger-sign experts goals invoice online-payment recommendations transfer-money video-button